Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới
17 tháng 9 năm 2022

worldmap pills.tmb 1024v
Thuốc là biện pháp can thiệp được sử dụng rộng rãi nhất trong chăm sóc sức khỏe và tác hại liên quan đến thuốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số tác hại có thể phòng ngừa được do chăm sóc không an toàn, chưa nói đến gánh nặng kinh tế và tâm lý do tác hại đó gây ra . Thừa nhận gánh nặng đáng kể này và nhận ra sự phức tạp của việc ngăn ngừa và giảm tác hại liên quan đến thuốc, chủ đề của Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới năm 2022 là “An toàn Thuốc”.

Chiến dịch được dự kiến ​​sẽ cung cấp động lực cần thiết để củng cố các nỗ lực của Thử thách an toàn cho bệnh nhân toàn cầu hiện có của WHO: Thuốc không có hại, nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống và thúc đẩy thực hành thuốc an toàn để ngăn ngừa sai sót thuốc và giảm tác hại liên quan đến thuốc. Sẽ đặc biệt xem xét các khu vực có nhiều nguy hại nhất. Các lĩnh vực hành động chính là các tình huống rủi ro cao, chuyển đổi dịch vụ chăm sóc và điều trị đa phương tiện.

Tác hại của thuốc men chiếm 50% tổng số tác hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.
42 tỷ đô la Mỹ trong tổng chi tiêu y tế toàn cầu có thể tránh được nếu các sai sót về thuốc được ngăn chặn.

Chủ đề
Thuốc An toàn
Khẩu hiệu
Thuốc không có hại
Kêu gọi hành động
Biết. Kiểm tra. Hỏi.

screenshot 1660012571Theo Who.int
Xem thêm: SpaceX vừa khởi động nhiệm vụ mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc

Hỏi & Đáp về bệnh đậu mùa khỉ: Những điều bạn cần biết về bệnh đậu mùa khỉ P1

Follow Doanh Nghiệp Trẻ on Facebook Twiiter Linkeld

 

5/5 - (10 bình chọn)

Ý kiến của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) English English French French German German Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish Vietnamese Vietnamese